BASES DEL CONCURS

1 OBJECTIU DEL CONCURS: Aquest concurs té com a objectiu fomentar la creació musical de grups o solistes de música en directe.

2 DESTINATARIS: El concurs va adreçat a grups musicals o solistes de música en directe. S’acceptaran tot tipus d’estils dintre la musica moderna (rock, jazz, funk, blues, metal, rap...). L’organització es reserva el dret d’excloure en qualsevol moment al grup o grups que no compleixin aquests requisits. Els concursants podran expressar-se en qualsevol llengua.

3 INSCRIPCIÓ I CONVOCATÒRIA: Abans del 25 de maig de 2019 s’hauran de presentar dos temes (propis o versions) en format mp3 o cd, el material addicional que cregui convenient cada grup (links de youtube, vimeo,...), un petit currículum del grup on constaran: nom del grup, nom i cognoms dels integrants, edats , població, així com el nom, adreça, telèfon i correu electrònic de la persona de contacte. Tot el material s’haurà de fer arribar a l’associació a través del correu electrònic elbrueldelstimbalers@hotmail.com o personalment.

Amb tots els treballs presentats, la Junta directiva del Bruel dels Timbalers juntament amb el jurat professional i l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Pals faran la selecció del material finalista. Es seleccionaran 4 grups finalistes que actuaran el dia 6 de juliolmés 1 grup de reserva.

L’ordre de les actuacions es decidirà per sorteig entre les 4 formacions seleccionades. Si algun grup no pogués actuar a l’hora que li hagi tocat per sorteig, ho haurà de comunicar amb antelació a la organització per tal de reordenar les actuacions de mutu acord amb tots els conjunts.Les actuacions tindran una durada màxima de 30minuts.

4 JURAT: El Jurat estarà format per un representant de l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Pals, un professional del sector (música/espectacles), un representant del Bruel i el jurat popular (públic que estigui present durant l’espectacle amb dret a vot).

La votació quedarà determinada segons els percentatges següents: jurat popular 20 %, representant ajuntament 30 %, artista convidat (professional) 30 % i representant del Bruel 20 %. Es seleccionarà el guanyador el mateix dia 6 poc després de les actuacions.

Es valorarà la posada en escena i la qualitat musical de cada concursant. Un cop acabat el concurs, algun membre del jurat anunciarà el guanyador i entregarà el premi.

Totes les decisions que prengui el Jurat seran inapel·lables i aniran amb consonància amb els criteris d’avaluació especificats anteriorment.

5 RENÚNCIES: Si els finalistes o els guanyadors del concurs renunciessin a l’actuació o al seu premi, aquest es traspassaria al grup que hagués quedat classificat darrera seu.

6 OBLIGACIONS: Els participants acceptaran la publicació de les seves cançons a qualsevol mitjà de comunicació que vulgui fer publicitat del concurs Bruel Rock. Els participants acceptaran la gravació d’àudio i/o vídeo de la seva actuació. Tots els treballs presentats no es retornaran i passaran a formar part del fons de documentació del Bruel dels Timbalers.

Els grups finalistes s’adaptaran als horaris de muntatge i proves de so que la organització cregui convenient pel bon funcionament del concurs.

L’organització es reserva el dret d’excloure qualsevol formació que no respecti lesnormes bàsiques de civisme.

7 PREMI: El Jurat atorgarà un premi al millor grup o solista que consistirà en 300 € en efectiu i la possibilitat de repetir la seva actuació en la Festa Major dels Masos de Pals. A més, també es premiarà al grup finalista que quedi en segon lloc amb un sopar per tots els components del grup al bar o restaurant que ells mateixos triïn d’entre els patrocinadors del Bruel.